NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 09.05.2019

Utlysing: Studieprogramleder for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Stillingen som studieprogramleder er nå lyst ut med søknadsfrist 30. mai 2019, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/169671/studieprogramleder-for-studieprogrammet-i-bygg-og-miljoeteknikk-iv-167-19.

Næringslivsringen oppfordrer alle som måtte brenne for utdanningen ved NTNU, til å vurdere en søknad. Dette er en unik mulighet til å komme i posisijon til å påvirke den videre utviklingen av utdanningen ved NTNU!