NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 14.11.2016

Prisvinnere på BM-dagen 2016

Næringslivsringens pris for beste master:
Prismottaker: Mareike Anika Becker – Assessment of Downspout Disconnection by Modelleing Infiltration Potential in Urban Areas

Vegvesenets pris:
Prismottaker:   Magnus Frestad Nygaard – Waiting time strategy for Public Transport Passengers

Norconsults pris til beste pedagog:
Prismottaker: Kelly Pitera, førsteamanuensis institutt for bygg, anlegg og transport

Nyskapingsprisen:
Prismottaker: Veronika Krathe – Aero-Hydro dynamic analysis of offshore wind turbines

Jerbaneverkets pris:
Prismottaker: Andrea Liereng – Iskjøving i grøfter og skjæringer langs veg og jernbane. Prosesser, årsaker og forebyggende tiltak
Prismottaker: Øyvind Hunding Hofgaard – LCC for ballastert jernbanespor