NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 27.06.2023

Ny daglig leder i Næringslivsringen

Styret i Næringslivsringen har ansatt Katja Samara som ny Daglig leder. Katja kommer fra stillingen som leder for forretningsutvikling i Loopfront, hvor hun er også medgründer. Hun er utdannet Cand.mag i økonomi. Katja vil tiltre stillingen som daglig leder fra 1. juli 2023.

Vi i styret er glade for å ha funnet en god etterfølger etter Lillian Fjerdingen som har hatt denne rollen de siste 14 årene. Lillian bestemte seg allerede våren 2022 for å fratre stillingen som daglig leder, en rolle hun har ivaretatt i en lang periode og nå ønsker å gi videre for å gi rom for nye tanker, ideer og perspektiver. Styret er svært takknemlig for hvordan Lillian har vært med å utvikle og forme Næringslivsringen slik at den i dag fremstår som en svært sterk enhet for å videreføre sin samfunnsoppgave.

Med sin bakgrunn og erfaringer er Katja Samara godt rustet til å lede næringslivsringen og bidra til å styrke samarbeidet mellom Næringslivet og NTNU. Næringslivsringen står foran viktige oppgaver og vil blant annet være en sentral medspiller for å bidra til fornyelse av fremtidens teknologiske utdannelse ved NTNU og for å opprettholde NTNU Bygg og Miljøteknikk, som det viktigste studiestedet for teknisk utdannelse for ingeniør og sivilingeniører i Norge.

Katjas kompetanse, ledererfaring og dedikasjon gjør at hun har de kvaliteter som skal til for å bygge bro mellom næringslivet, utdanningssystemet og myndighetene. Dette er sentralt for å sikre en relevant og bærekraftig utdannelse for fremtidens ingeniører når utdanningen stadig raskere må tilpasse seg nye samfunnsutfordringer. Noen av de viktigste utfordringene er å legge til rette for at utdannelsen ivaretar bærekraftperspektivet, digitalisering og kunstig intelligens.  Byggenæringens behov for kompetanse innen disse områdene er stort og ikke minst krever det betydelig fleksibilitet og prioritering i forhold til basiskunnskaper og nye områder for å bruke denne kompetansen. Dette budskapet skal også nå ut til ungdommer, foreldre og skolesystemet for å formidle viktigheten av å velge en utdannelse som tar hensyn til disse områdene og som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer. Ved å kommunisere dette budskapet kan Næringslivsringen bidra til å øke interessen og forståelsen for betydningen av å utdanne seg innen tekniske fag og dermed rekruttere flere talentfulle unge mennesker til disse studiene. Påvirkning av myndigheter for å opprettholde og videreutvikle kvalitetene til NTNU er også viktig for å sikre at NTNU kan fortsette å være en ledende institusjon for teknisk utdannelse. Dette krever et sterkt engasjement og samarbeid mellom Næringslivsringen, NTNU og myndighetene. Styret er sikker på at Katja er den rette til å ta på seg dette ansvaret, sier styreleder Turid P Ødegaard.

“Dette er en drømmejobb. Det å få lov til å lede et så viktig samfunnsoppdrag er et privilegium. Skal Norge kunne møte de krav til endinger i samfunnet er Næringslivet og Byggenæringen helt avhengig av forskning og utvikling av teknologikompetanse som kan brukes i for å møte nye samfunnsutfordringer generelt og for å møte klimakrisen spesielt. NTNU har et unikt utgangspunkt for å være i førersetet for utviklingen av fremtidens ingeniør som bidrar til å løse en av vår tids kanskje største utfordringer”, sier påtroppende leder for Næringslivsringen Katja Samara.