NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 30.01.2015

NTNU og tre høyskoler vil slå seg sammen

Styret ved NTNU vedtok i dag å fusjonere med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Navnet NTNU beholdes.

– Jeg ser store faglige gevinster ved denne fusjonen. Vi vil kunne etablere et samlet universitet i Trondheim som dekker de fleste utdanningsområdene våre på alle nivåer. Parallelt vil et framtidig tettere samarbeid med Sintef skape større muligheter for forskningen ved NTNU. Samlet sett vil dette etter min oppfatning gi et viktig bidrag til å realisere de store ambisjonene som kunnskapsbyen Trondheim må ha i et internasjonalt perspektiv. (Pressemelding 28. januar 2015)