NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 11.11.2014

Næringslivsringens styre etter årsmøtet

Etter årsmøtet 4. november 2014 består Næringslivsringens styre av følgende:

Tor Ole Olsen, Dr.techn. Olav Olsen AS, styreleder
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
Berit Laanke, SINTEF
Siri Hustad, Statens vegvesen
Gjertrud Helland, Veidekke ASA
Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS
Tore Hoven, NTNU
Karl V. Høiseeth, NTNU
Geir Walsø, NTNU
Carl C. Thodesen, NTNU
Karine Gjersø, student
Audun Ofte, student