NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 07.11.2019

Janicke Garmann, Norconsult AS, er ny styreleder i Næringslivsringen

Næringslivsringen hadde sitt årsmøte 5. november 2019.

I tillegg består styret av Pål Egil Rønn, AF Gruppen, Hege Dammerud, Veidekke, Roar Norvik, SINTEF (NY), Turid Ødegaarden, Rambøll (NY) og Anita Sharma, Bymiljøetaten, Oslo kommune (NY)