NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 07.11.2013

Dette er det nye styret i Næringslivsringen

Tor Ole Olsen Dr. Techn.Olav Olsen styreleder
Berit Laanke Sintef Byggforsk styremedlem
Siri Hustad Statens vegvesen styremedlem
Tom Baade Mathisen Norconsult AS styremedlem
Geir Flåta AF-gruppen styremedlem
Kaspar Væreide Energi Norge styremedlem for Rolv Guddal
Tore Hoven NTNU styremedlem
Carl Christian Thodesen NTNU styremedlem
Geir Walsø NTNU styremedlem
Karl Vincent Høiseth NTNU styremedlem
Karine Gjersø student styremedlem
Elise Hverven student styremedlem