NYHETER

NYHET / admin 05.10.2014

BM-dagen 2014 nærmer seg!

Til alle medlemsbedrifter og venner av Næringslivsringen!

Vi inviterer til Bygg- og miljødagen ved NTNU, 4. november 2014 fra kl 0900 til 1500. Årets tema er Helse, miljø og sikkerhet: “Vi tar framtida på alvor! Vi tar HMS på alvor! Vi tar kriminalitet på alvor! Vi tar etikk på alvor! Vi tar bygg- og miljøteknikk på alvor! – Gjør du? -“
Det har vært et økt fokus både på tradisjonell sikkerhet innen byggområdet p.g.a. flere alvorlige ulykker som har fått stor medieoppmerksomhet. I tillegg har vi fått økt kjennskap til useriøs aktivitet som får innvirkning på virksomheten, inkludert HMS. Dette har fått bransjen til å ta affære, bl.a. gjennom et charter for HMS i bygg- og anleggsnæringen. Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk ved NTNU og Næringslivsringen er opptatt av at studentene må forholde seg til HMS på en aktiv måte. Det betyr at de må vite hva dette handler om og de må vite hvordan de skal opptre når de kommer ut i arbeidslivet. For næringslivet er det viktig å vite hva og hvordan NTNU integrerer HMS i studiet. Derfor vil HMS bli belyst fra ulike perspektiv under BM-dagen.

Det blir som tidligere, bedriftsstand. I år har 52 bedrifter meldt seg på. P.g.a. ombygginger i Realfagsbygget er messen i år fordelt på området utenfor auditoriet R7 (som tidligere) og i kantinen som ligger i etasjen over.

Påmelding til foredragsdelen:

Påmelding for studenter åpner tirsdag 21. oktober kl. 12.00, på H. M. Aarhønens hjemmeside.

Påmelding for ansatte i bedrifter og ved NTNU er åpen frem til 24. oktober og finnes her: Påmelding for ansatte i bedrifter og ved NTNU

Vi gleder oss til å se deg i Trondheim den 4. november 2014!

Program for foredragsdelen:

08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen v/daglig leder i Næringslivsringen Lillian Fjerdingen
09:05 NTNU tar HMS på alvor! Studentene – en viktig del av charteret for en skadefri bransje! Studieprogramleder Tore Hoven, NTNU
09:35 Utdeling av pris til Beste master ved byggstudiet i 2014, v/dekanus Ingvald Strømmen
09:40 Angrep på velferdsstaten, hvilket ansvar har de store private og offentlige innkjøperne? Kan bransjen selv bidra til at de “hvite” firmaene velges fremfor de useriøse? Eller er det til syvende og sist prisene som avgjør, uavhengig kvaliteten de tilbyr i prosjektene? v/Rune Søfting, Oslo politidistrikt
10:10 Ing. Chr. F. Grøners stiftelses pris v/Jan Vincent Thue, NTNU
10:20 Bygg- og anleggsnæringen tar grep om HMS!l Lars Erik Bartnes, HMSdirektør, Veidekke AS
10:50 Tor Ole Olsen deler ut pris: Dr. Techn. Olav Olsens nyskapingspris
11:00 LUNSJ og vrimling i messeområdet
11:40 Brukollapsen på Leangen, Trondheim, 2013 – 1 1/2 år etter. Hva har byggherren lært? Avdelingsdirektør Eva Solvi, Statens vegvesen
12:10 Eva Solvi, Statens vegvesen deler ut pris: Beste masteroppgave innen veg- og samferdselrelaterte emmner ved NTNU
12:20 Petter Eiken, styreleder i Bygg 21: Strategiske valg for framtida! Om Bygg 21′s bestilling til politikerne og hvordan det påvirker byggstudiet.
12:50 Norconsultprisen, beste pedagogosike prestasjon i 2013/2014 utdeles av divisjonsdirektør Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
13:00