SAMARBEIDSAVTALER


Notice: Undefined variable: output in /home/2/n/naringslivsringe/www/wp-content/themes/nlr/functions.php on line 26

Samarbeidsavtaler

Under Fremtidens byggstudium har en rekke bedrifter valgt å støtte opp om studiets videre utvikling gjennom egne samarbeidsavtaler. Så langt har følgende firma inngått avtaler: