SAMARBEIDSAVTALER

Samarbeidsavtaler

Under Fremtidens byggstudium har en rekke bedrifter valgt å støtte opp om studiets videre utvikling gjennom egne samarbeidsavtaler. Så langt har følgende firma inngått avtaler: