UNDERVISNING

 

Studietilbudet ved NTNU og bygg skal være framtidsrettet og ta sikte på å til enhver tid gi studentene en god platt form for å gå ut i arbeidslivet. Det er derfor viktig
å ha et nært samarbeid med næringen når det gjelder undervisning. Medlemsbriftene er velkomne til å delta i undervisningen med aktuell kunnskap fra de prosjekter
de jobber med. Dette vil illustrere både hva det er behov for og hvordan den kunnskapen studentene har med seg fra NTNU, kommer til nytte for samfunnet.

 

Vi oppfordrer derfor ansatte i medlemsbedriftene som kan tenke seg å bidra her, til å ta kontakt enten med faglærer hvis de vet hvem det er, med studieprogramleder
eller med daglig leder i Næringslivringen. Vi vil kunne sette aktuelle peronser i kontakt med hverandre.