Velferdstiltak i 2022

I budsjettet for 2020 er det satt av 200 000 kroner til velferdstiltak. Midlene fordeles til studiestedene etter antall hoder som er registrert som byggstudent.

Midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse og fordypning

Det er nå vedtatt at velferdsmidlene skal deles ut én gang pr. år. Tildelingen vil skje på høsten slik at de ulike gruppene skal vite hva de kan forvente fra Næringslivsringen i det påfølgende året. Utbetalingen vil skje i det påfølgende år.

Året 2021 vil være et overgangsår. Det betyr at søknadsfristen for tildeling i 2021 er 10. februar 2021. Disse blir behandlet 25. februar 2021.

Søknadsfristen for tildeling av midler for 2022 vil være 1. november 2021 med behandlingsdato 10. november 2021. Utbetaling skjer i 2022. 

Prosjektleder er Ingrid Skirstad, Skanska: ingrid.skirstad@skanska.no. Mobil: 90239568