Velferdstiltak i 2018

I budsjettet for 2018 er det satt av 150 000 kroner til velferdstiltak. Midlene fordeles etter antall hoder.  Midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse og fordypning.

Søknader kan sendes fortløpende, men behandles to ganger pr. år: innen 15. mars og innen 1. oktober.

Prosjektleder er Kristina Bjerrehorn, Skanska: kristina.bjerrehorn@skanska.no. Mobil: 46620432