VELFERDSTILTAK I 2019

 

I budsjettet for 2019 er det satt av 200 000 kroner til velferdstiltak. Midlene fordeles til studiestedene etter antall hoder som er registrert som byggstudent.
Midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse og
fordypning
.Søknader behandles to ganger pr. år. Frist for innlevering er 15. mars og 1. oktober.

 

Prosjektleder er Kristina Bjerrehorn, Skanska: kristina.bjerrehorn@skanska.no. Mobil: 46620432