Velferdstiltak i 2023

Budsjettet for 2023 blir vedtatt på årsmøtet 1. november 2022. I budsjettet for 2022 ble det satt av 300 000 kroner til velferdstiltak. Midlene fordeles til studiestedene etter antall hoder som er registrert som byggstudent.

Midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse og fordypning.

Det er nå vedtatt at velferdsmidlene skal deles ut én gang pr. år. Tildelingen vil skje på høsten slik at de ulike gruppene skal vite hva de kan forvente fra Næringslivsringen i det påfølgende året. Utbetalingen vil skje i det påfølgende år.

Søknadsfristen for tildeling av midler for 2024 vil være 1. november 2023. Utbetaling skjer i 2024.

Prosjektleder er Ingrid Skirstad, Skanska: ingrid.skirstad@skanska.no. Mobil: 90239568