Støtte til sommerjobb

Dette prosjektet avsluttes etter årets runde!

Formål:
Sørge for at alle byggstudentene ved NTNU som ønsker det får tilbud om relevant sommerjobb.

Prosjektleder:
Sif Løvdal, AF Gruppen, sif.lovdal@afgruppen.no
mob: 45786585

Representant fra Industrikontakten:
Florentina Fejzi, florentf@stud.ntnu.no>/a>

Hva er sommerjobbhjelpen?
Sommerjobbhjelpen er et samarbeidstiltak mellom Industrikontakten og Næringslivsringen, der målet er at studenter ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk skal få et tilbud om sommerjobb i løpet av våren 2018. Formålet med tiltaket er å øke mulighetene for en relevant sommerjobb. Dette skjer gjennom tett oppfølging og veiledning underveis i søknadsprosessen.

Sommerjobb er et forhold mellom den enkelte bedrift og studenten, og de aller fleste ordner dette på egen hånd. Dette er bra, og vi prøver på ingen måte å kontrollere eller bremse slike initiativ. Vi ønsker å gi de som ber om det, råd og veiledning underveis i søknadsprosessen. På denne måten håper vi at studentene skal utmerke seg i positiv retning underveis i søknadsprosessen, slik at bedriftene legger merke til dem og forhåpentligvis kommer med et jobbtilbud. På nettet er det lagt ut en liste over medlemsbedriftene i Næringslivsringen. Dette er bedrifter vi oppfordrer studentene å søke hos.

Prosessen:
Sommerjobbhjelpen starter i med oppstartsmøte 22. januar 2018. Der kan studentene melde seg på, og bli inspirert til å komme i gang med søkingen. Deretter vil det være en oppfølgingsperiode der vi i sommerjobbhjelpen veileder studentene og gir tips til skriving av CV samt hva som kan være lurt å gjøre underveis i søknadsprosessen. Etterhvert som flere og flere får tilbud om sommerjobb vil vi sitte igjen med en liten gruppe uten sommerjobb. Denne gruppen vil prosjektleder Sif Løvdal og andre ressursapersoner ta seg av og prøve å skaffe tilbud om sommerjobb gjennom egne kontakter/kanaler.

Onsdag 24. januar 2018 kl 1715 holder Sif Løvdal, AF Gruppen, kurs i søknadsskriving og evt. svarer på spørsmål knyttet til søknadsprosessen. Auditorium kommer senere. 

Krav:
Det stilles visse krav til å få hjelp fra sommerjobbhjelpen:
1: Du må registrere deg innen 22. januar 2018  ved å sende e-post til Florentina eller delta på oppstartsmøtet, som finner sted mandag 22.01.2018 kl 16:15. Auditorium kommer senere.
2: Søknadene studentene sender til bedriftene skal også sendes til sommerjobbhjelpen. Dette for at vi skal kunne kontrollere at søknader faktisk blir sendt. Frist for innsending av søknader er 1.mars.
3: For å være kvalifisert til hjelp fra sommerjobbhjelpen må studentene søke hos minimum tre ulike bedrifter, på minimum to ulike geografiske lokasjoner.