REKRUTTERING

 

Rekruttering har vært tema siden Næringslivsringen ble opprettet. De siste årene har det vært god tilstrømning til studiene innen bygg av studenter med gode karakterer og god
motivasjon. Etter toppåret i 2014 med 45% kvinnelige studenter, har vi hatt en synkende tendens. Dette bekymrer både NTNU og medlemmene i Næringslivsringen. Det vil i løpet
av våren 2019 bli vurdert om Næringslivsringen skal jobbe ekstra med dette ut over det som NTNU gjør.