Rekruttering

Rekruttering har vært tema siden Næringslivsringen ble opprettet. De siste årene har det vært god tilstrømning til studiene innen bygg av studenter med gode karakterer og god motivasjon. Kvinneandelen har vært gradvis økende, men etter toppåret 2014 med 45% kvinnelige studenter, har det vært en synkende tendens. Dette bekymrer både NTNU og medlemmene i Næringslivsringen. Vi ønsker derfor å vise at dette er et spennende fagområde for begge kjønn gjennom de presentasjonene vi bruker. 

Næringslivsringens hovedaktivitet i 2021 – 2020 vil være å sponse studenter som ønsker å besøke sin tidligere videregående skole og fortelle om mulighetene byggstudiene gir og hvilke arbeidsgivere som venter. Tidligere ble slike skolebesøk administrert både av fakultetet og Næringslivsringen. Nå har NTNU avsluttet dette arbeidet og det gir Næringslivsringen anledning til å utvide sin ordning. 

Fra og med 2019 starter vi ordningen allerede på høsten og driver på fram til påske året etter. Ordningen organiseres av Industrikontaktens representant, Benedikte Halten Swan.

Invitasjon til deltakelse sendes ut i uke 36. Det blir løpende påmelding fram til 1. mars 2022. Det sendes én student til hver skole og vedkommende skal ha avtale med tidligere realfagslærer om å få holde en presentasjon og evt. svare på spørsmål i en undervisningstime. Det er utarbeidet en ferdig presentasjon i Powerpoint som brukes i formidling av informasjon.

Ønsker du mer informasjon om skolebesøksordningen, kan du kontakte Benedikte Halten Swan, benedihs@stud.ntnu.no.