ARENA

Næringslivsringens hovedarrangement er Bygg- og miljødagen som arrangeres første tirsdag i november hvert år. Denne består av et tilbud på faglige foredrag som skal
skape interesse både blant studenter og ansatte ved NTNU og deltakere fra næringslivet. Videre er det en bedriftsmesse hvor Næringslivsringens medlemmer har prioritet,
men som også er åpen for ikke-medlemmer mot en ekstra betaling. Studentene arrangerer Sommerjobbmaraton etter prinsippet “først til mølla”. Om kvelden legges det til
rette for mingling mellom studenter og framtidige arbeidsgivere.

Næringslivsringen arrangerer sitt årsmøte denne dagen.

Fakultetet for ingeniørvitenskap inviterer til Topplederforum.

Etter utvidelsen av NTNU med campuser på Gjøvik, i Ålesund og på Kalvskinnet i Trondheim, jobbes det også med å invitere til faglige seminar her. Det er gjennomført
seminar på Gjøvik og i Ålesund som skal evalueres. Vi vil komme tilbake til hvordan dette blir videreført.

På våren (februar eller mars) inviterer vi medlemsbedriftene til en dagssamling som tar for seg ulike tema som skal bidra til utvikling av samspillet mellom
medlemsbedriftene og studieprogrammene.

Det har vært spørsmål om å etablere medlemsmøter. Dette kommer vi eventuelt tilbake til.