Arena

Næringslivsringens hovedarrangement er Bygg- og Miljødagen som arrangeres første tirsdag i november hvert år. Denne består av et tilbud på faglige foredrag som skal skape interesse både blant studenter og ansatte ved NTNU og deltakere fra næringslivet. Videre er det en bedriftsmesse hvor Næringslivsringens medlemmer har prioritet, men som også er åpen for ikke-medlemmer mot en ekstra betaling. Studentene arrangerer Sommerjobbmaraton etter prinsippet “først til mølla”. Om kvelden legges det tilrette for mingling mellom studenter og framtidige arbeidsgivere.

 

Næringslivsringen arrangerer sitt årsmøte denne dagen. Fakultetet for ingeniørvitenskap inviterer til Topplederforum.

 

Etter utvidelsen av NTNU med campuser på Gjøvik og i Ålesund inviteres det til faglige seminar også her. Så langt har det vært god interesse både blant studenter og næringsliv.

 

På våren (februar eller mars) inviterer vi medlemsbedriftene til en dagssamling som tar for seg ulike tema som skal bidra til utvikling av samspillet mellom medlemsbedriftene og studieprogrammene.