Styret

Styreleder:
Janicke P. Garmann, Norconsult AS

Fra næringslivet:
Pål Egil Rønn, AF Gruppen
Anita Sharma, Bymiljøetaten Oslo kommune
Turid Ødegaard, Rambøll
Roar Norvik, SINTEF
Birger Steffensen, Bane NOR

NTNU representanter:
Studieprogramleder Arne Gussiås, NTNU
Instituttleder Vikas Thakur, institutt for bygg- og miljøteknikk
Instituttleder Anders Rønnquist, institutt for konstruksjonsteknikk
Universitetslektor Robin Sætre, NTNU Ålesund
Universitetslektor Ole Kristian Haug, NTNU Gjøvik

Studenter:
Masterstudentenes representant: Student Eira Hammeren
Bachelorstudentenes representant: Student Marita Førde