Styret

Styreleder:
Berit Laanke, SINTEF

Fra næringslivet:
Siri Hustad, Statens vegvesen
Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke AS
Lars Erik Hauer, Cowi AS
Janicke Poulsen Garmann, Norconsult AS

NTNU representanter:
Studieprogramleder Tore Hoven, NTNU
Instituttleder Carl Christian Thodesen, institutt for bygg- og miljøteknikk
Instituttleder Karl Vincent Høiseth, institutt for konstruksjonsteknikk
Universitetslektor Robert Mortensen, NTNU Kalvskinnet
Universitetslektor Terje Tvedt, NTNU Ålesund
Universitetslektor Jan Steinar Egenes, NTNU Gjøvik

Studenter:
Masterstudentenes representant: Student Knut Reidulff
Bachelorstudentenes representant: Student Henriette Strehl