NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 30.10.2020

Velferdsmidler

Det er nå vedtatt at velferdsmidlene skal deles ut én gang pr. år. Tildelingen vil skje på høsten slik at de ulike gruppene skal vite hva de kan forvente fra Næringslivsringen i det påfølgende året. Utbetalingen vil skje i det påfølgende år.

Året 2021 vil være et overgangsår. Det betyr at søknadsfristen for tildeling i 2021 er 10. februar 2021. Disse blir behandlet 25. februar 2021.

Søknadsfristen for tildeling av midler for 2022 vil være 1. november 2021 med behandlingsdato 10. november 2021. Utbetaling skjer i 2022.

Se under eget tema!