NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 05.11.2015

Tom Baade-Mathiesen er ny styreleder

På Næringslivsringens årsmøte 3. november 2015 ble divisjonsdirektør Tom Baade-Mathiesen i Norconsult valgt til ny styreleder i Næringslivsringen etter Tor Ole Olsen fra Dr.techn. Olav Olsen som har vært styreleder i 3 år.
Det øvrige styret har følgende sammensetning:
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Siri Hustad, Statens vegvesen
Gjertrud Helland, Veidekke AS
Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS
Lars Erik Hauer, COWI AS
Karl Høiseth, NTNU
Geir Walsø, NTNU
Carl Thodesen, NTNU
Tore Hoven, NTNU
Audun Ofte, student
Maren Bysveen, student