NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 31.08.2015

Sykehusbygg HF har blitt nytt medlem i Næringslivsringen

Vi ønsker Sykehusbygg HF velkommen som nytt medlem i Næringslivsringen. Sykehusbygg HF ble etablert 23. oktober 2014 og har hovedkontor i Trondheim. Et sentralt formål for etableringen er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. At det nå blir et engasjement for utdanningen ved NTNU gjennom deltakelse i Næringslivsringen, blir forhåpentligvis en berikelse for begge parter.