NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 04.02.2016

Styrking av PhD-kompetanse

28. januar samlet Norconsult i samarbeid med Næringslivsringen, konkurrenter til et felles løft innen fagområdet vann- og avløp. Blant deltakerne var AsplanViak, Cowi, Multiconsult, Sweco, NTNU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU), Norsk vann, Skien kommune og RIF. Ansvarlig for initiativet er styreleder i næringslivsringen, konserndirektør Tom Baade-Mathiesen, Norconsult. – “Kommune-Norge har store etterslep og utfordringer med behandling av vann og nye løsninger for oppgradering og utbygging av ledningsnettet for vann og avløp. Sammen med andre viktige funksjoner er vann og avløp definert som et samfunnskritisk områder. Derfor må vi som bransje ta et felles samfunnsansvar, og løfte frem vår fagkompetanse. Våre medarbeidere med PhD-grad er blant de beste hodene, og med dem i front skal vi være med på å utvikle de beste løsningene for fremtidens prosesser og infrastruktur, sier Baade-Mathiesen.” Les mere på: http://www.norconsult.no/nyheter/2016/norconsult-onsker-a-styrke-phd-kompetansen-i-bransjen/