NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 02.11.2016

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2016

Styreleder: Berit Laanke, SINTEF Byggforsk NY
Styremedlemmer: Siri Hustad, Statens vegvesen
Lars Erik Hauer, Cowi AS
Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke AS
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg
Tore Hoven, NTNU
Karl V. Høiseth, NTNU
Carl Chr. Thodesen, NTNU
Kristoffer Torbjørnsen, student
Maren Bysveen, student