NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 02.05.2018

Styret i Næringslivsringen søker daglig leder!

Næringslivsringen (NLR) lever i beste velgående og runder 20 år i 2019. Både medlemsbedriftene, næringa og NTNU er i stadig endring. Næringslivsringens styre opplever at NLR har bidratt til utdanningstilbudet på NTNU utvikler seg i takt med tiden. I forbindelse med fusjonen mellom NTNU og Høgskolene i Ålesund, Trondheim og på Gjøvik, har årsmøtet i NLR vedtatt endringer i vedtektene som nå gjør at rollen som daglig leder for NLR lyses ut. Pr i dag, løses rollen som daglig leder gjennom at en av våre medlemsbedrfter utfører dette som et oppdrag. Styret ser at dette også kan være en løsning videre.

For nærmere informasjon: Daglig leder Næringslivsringen