NYHETER

NYHET / admin 31.01.2013

Sommerjobbhjelpen 2013

Sommeren nærmer seg, og flommen av studenter som søker sommerjobb er på vei. Dermed er det også klart for sommerjobbhjelpen 2013. Sommerjobbhjelpen 2013 er lagt opp på en annen måte enn de tidligere årene. Årsaken til dette er at sommerjobbhjelpen de siste årene har hatt et antall studenter som ikke har hatt sommerjobb ved avslutning av prosjektet. For å forbedre dette setter vi fokus på å veilede studentene tidligere i søknadsprosessen.

Nytt av året er blandt annet at sommerjobbkatalogen har utgått. En liste på nett med en oversikt over Næringslivsringens medlemsbedrifter, samt oversikt over hvor man søker og søknadsfrister har erstattet sommerjobbkatalogen.

Nytt er også at studentene får råd og veiledning til søknadsprosessen på et tidligere tidspunkt. I de foregående årene har ikke denne prosessen startet før midten av april, og da har bedriftene allerede fylt opp sommerjobbkvoten sin. Derfor ønsker vi å hjelpe studentene på et tidligere tidspunkt, slik at de får den veiledningen de trenger når de trenger den.

Prosessen

29. januar er det oppstartsmøte for sommerjobbhjelpen. Her registrerer studentene seg, og det vil bli informasjon om konseptet bak sommerjobbhjelpen. For å oppfylle kravene til å få hjelp av sommerjobbhjelpen må studentene registrere seg på oppstartsmøtet, søke minimum 3 ulike bedrifter på minimum 2 ulike geografiske lokasjoner, samt sende søknadene sine til oss i sommerjobbhjelpen slik at vi har kontroll på hvilke steder studentene søker.

1.mars er søknadsfrist for sommerjobbhjelpen. Innen da må alle ha søkt sommerjobb etter kriteriene over. I søknadsprosessen vil sommerjobbhjelpen gi råd og veiledning til de som ønsker det. Vi oppfordrer dere i bedriftene til å hjelpe de som henviser til Næringslivsringens sommerjobbhjelp i sine søknader.

Mot slutten av april starter arbeidet med å skaffe sommerjobb til de som ikke har fått jobb gjennom å søke på vanlig måte. Her kobles prosjektleder Even Myhre fra Statens vegvesen inn, og hjelper de resterende få studentene med å få sommerjobb. Denne prosessen fortsetter gjennom mai.