NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 02.05.2016

Søkertall til byggstudiet

Vi registrerer flotte søkertall til masterstudiet på bygg ved NTNU også i år. Totalt har 709 søkt til studiet mot 687 i 2015. Det er en liten nedgang blant de som søker direkte til 5-årig master, men det kompenseres med en god økning til 2-årig master.
Se stort bilde…