NYHETER

NYHET / admin 10.03.2013

NTNU legger fram utredning om bedre byggeprosesser

BAE-næringen ønskes velkommen til Trondheim den 19. mars! Da legger NTNU fram en fersk utredning om form, innhold og organisering av en nasjonal kompetansearena for bedre byggeprosesser.

Utredningsarbeidet er ledet av NTNU og gjennomført i samarbeid med en gruppe sentrale aktører i den norske BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom), SINTEF og andre relaterte forsknings- og utdanningsmiljøer. Arrangementet den 19. mars markerer slutten på utredningsarbeidet ved at anbefalinger og intensjoner legges fram. Samtidig legger NTNU fram prosessen som er planlagt framover og inviterer til diskusjon og videre involvering.

Deltagerne får også oppleve spennende gjester og faglig påfyll. Anssi Salonen (bildet) som er forskningsdirektør ved det finske innovasjonssenteret i BAE-næringen, RYM Oy, vil dele erfaringer fra den nasjonale innovasjonssatsingen i Finland. Petter Eiken vil informere om Bygg21, status og synergier, mens Astrid Brenna fra Norges Forskningsråd vil snakke om FoU og innovasjon i relasjon til byggeprosesser. Flere virksomheter som deltar i initiativet, Helsebygg Midt-Norge, Statens vegvesen, Kruse Smith Entreprenør og Link Arkitektur, vil også dele refleksjoner og erfaringer.

Tid: 19. mars 2013, kl. 10:00-15:30 (registrering/kaffe fra 9:30)
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim (Brattøra)

Påmelding innen 11. mars til cecilie.mehaug@ntnu.no
Se vedlagte program for mer informasjon: Program_19._mars