NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 08.11.2017

Næringslivsringens årsmøte 2017

Næringslivsringens årsmøte ble holdt 7. november 2017.

Årsmøte godkjente årsmelding og regnskap for 2016 og vedtok budsjett for 2018. Videre ble det vedtatt justeringer i vedtektene til Næringslivsringen som legger til rette for integrering av studiemiljøene innen bygg ved NTNUs campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. I en overgangsperiode legges det til rette for deltakelse fra alle studiestedene i styret. Dette evalueres i 2018 for en eventuell justering på årsmøte i 2019.

Representantene fra næringslivet til styret ble gjenvalgt og styret består nå av:

Berit Laanke, SINTEF , styreleder
Lars Erik Hauer, COWI AS
Siri Hustad, Statens vegvesen
Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke Entreprenør AS

NTNU er representert med instituttlederne for konstruksjonsteknikk og bygg- og miljøteknikk, studiestedene for bachelor Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Studenter:

Kristoffer Torbjørnsrud, master
Bjørn Bilstad Johannesen bachelor