NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 20.03.2017

Næringslivsringen inviterer studenter i 1. klasse bachelor og master til BIM sommerkurs

Næringslivsringen tilbyr sommerskole i BIM for infrastruktur på NTNU i Trondheim

12.-16. juni 2017

Hele Bygg og anleggsindustrien (Building and Infrastructure Industry) blir mer digital og det forventes at studenter behersker nye digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy som er relevante for Bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

NTNU og Næringslivsringen ( http://www.naringslivsringen.no/ ) arrangerer i 2017 en ukes sommerskole med tema ‘BIM i infrastruktur’ til alle byggstudenter på NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Målgruppen er studenter som har gjennomført første årskurs. Målsettingen er å forberede studentene på en digital hverdag når de kommer ut i arbeidslivet.

Sommerskolen vil gi økt mulighet for relevant sommerjobb og gir etterspurt erfaring i bruk av dataverktøy og modellforståelse i arbeid med prosjektoppgaver eller fremtidig jobb. Tilbakemelding fra deltakere på tilsvarende opplegg i 2015 og 2016 viser at studentene fikk god nytte av ferdigheter og kunnskaper de oppnådde i løpet av sommerskolen. I tillegg ble noen elever mer interessert i å følge studier og satse på en karriere innen infrastrukturområdet.

Næringslivsringen er sponsor for tiltaket og deltakelse er derfor gratis. For de som melder seg på og takker ja til plassen, er dette bindende. Sommerskolen arrangeres i uke 24 (12.-16 juni 2017) på Gløshaugen i Trondheim. Det er 40 ledige plasser for studenter som er interessert i å delta. Studenter utenbys fra (Gjøvik og Ålesund) kan søke om stipend på kr 5000,- til dekning av reise- og opphold (stipendene er sponset av Bane NOR og Statens vegvesen).

Programmet finner du her:

https://drive.google.com/file/d/0BxSdGWM_Cf4vcm1UczlvUUNUS1k/view?usp=sharing

The program has been updated in ‘it’s learning’ and other sources.

Hvis du er interessert i sommerskolen, vennligst melde deg på snarest, og senest 7. april 2017:

https://goo.gl/forms/MzlljO7BIUEjSoNH3

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte:

Navn: Nava Shahin

E-post: nava.shahin@ntnu.no