Kvinnene gjorde NESTEN rent bord!

Dette lover godt for byggnæringens framtid!

Næringslivsringen ved NTNU har i dag hatt sitt årsmøte med bl.a. valg av nye styremedlemmer fra medlemsbedriftene. Pål Egil Rønn, styreformann AF Gruppen og Janicke P. Garmann, konserndirektør Norconsult AS ble begge gjenvalgt for en periode på 2 år. Ny i styret er Birger Steffensen, ass. utbyggingsdirektør for Bane NOR, valgt for 2 år. Janicke P. Garmann ble gjenvalgt som styreleder for 1 år. For øvrig består styret av Roar Norvik, SINTEF, Anita Sharma, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Turid Ødegaard, Rambøll.

NTNU er representert ved (ikke på valg):         
      
Studieprogramrådsleder Arne Gussiås
       Instituttleder Vikas Thakur, Bygg og miljøteknikk
       Instituttleder Karl Vincent Høiseth, Konstruksjonsteknikk
       Universitetslektor Astrid Stadheim, NTNU Gjøvik
       Høgskolelærer Robert Mortensen, NTNU Trondheim
       Universitetslektor Robin Sætre, NTNU Ålesund

Tillitsvalgt masterstudier Gløshaugen:
       Student Anna Bjørnøy Dørheim                 

Tillitsvalgt bachelorstudier:
      
Student Fatima Nawafly                            

I og med at Bygg- og miljødagen som vanligvis arrangeres første tirsdag i november (samme dag som årsmøtet), er flyttet til 16. februar 2021, ble prisutdelingene som vanligvis gjøres på denne dagen, lagt til årsmøtet. Følgende priser ble delt ut:

 • Beste bachelor fra Næringslivsringen
  – Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik, som var studenter i Trondheim på bygg bachelorprogrammet.
  Oppgavens tittel: Simulering og prosjektering av overvannstiltak Hommelvik
  – Alida Malén Trondsen, Kristina Eiken Fosse og Vilde Fuglås, som var studenter i Ålesund på bygg bachelorprogrammet.
  Oppgavens tittel: Riggplaner og fremdriftsplan for boligblokkene på Blindheimshøgda i Ålesund.
 • Beste master fra Næringslivsringen
  – Mathias Lepsøe, institutt for konstruksjonsteknikk
  Oppgavens tittel: Tolkning og implementering av U-spline basisfunksjoner og vurdering av kontinuitetsbetingelsers virkning i planspenningsanalyse
 • Beste Jernbanemaster fra Jernbanedirektoratet
  – Inès Andree Parez Blomvågnes, institutt for arkitektur og planlegging
  Oppgavens tittel: Bytog i Trondheim
 • Beste Vegmaster fra Statens vegvesen
  – Sara Kvasnes, institutt for bygg- og miljøteknikk. Oppgavens tittel: Safety effects of horizontal curve design, traffic lane and shoulder width on single motorcycle accidents in Norway.
 • Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS
  – Nora Rydland Fjøsne, institutt for bygg- og miljøteknikk
  Oppgavens tittel: Demonstrating the retrofitting potential of non-powered dams for hydropower production.
 • Pedagogprisen fra Norconsult AS
  – Martin Landgraff, universitetslektor, institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU Gjøvik

Ellers på årsmøtet ble det lagt fram ny strategiplan for perioden 2021 til 2026. Arbeidet i perioden skal forsterke fokuset på undervisning og samspillet mellom næringsliv og utdanning. Stikkord i denne sammenheng er klima, bærekraft og innovasjon. Næringslivsringen har også en ambisjon om at norsk byggnæring gjennom sitt engasjement i undervisningsopplegg skal danne mønster for andre land om hvordan næringen kan delta i utdanningsløpet.

Som en appetittvekker for 2021 presenterte forskningssjef Roar Norvik, SINTEF sin rapport Framsikt 2050: Hvordan ser framtidens bygg- og anleggsnæring ut? Og prosjektleder og professor Geir Øien, NTNU ga en status på prosjektet Fremtidens teknologistudier, et prosjekt som skal legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover. Næringslivsringens spørsmål er: Hvordan henger disse to temaene sammen? Dette kommer vi tilbake til.