NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 25.03.2019

Innovasjonsarena Bygg

“Verdens” første arena for utforskning av mulighetene for innovasjoner med utgangspunkt i reelle problemstillinger for ulike deler av samfunnet, basert på løsninger med utgangspunkt i NTNUs pågående forskning og en invitasjon til aktører i næringslivet til å ta på seg oppgaveløsningen, ble gjennomført i regi av Næringslivsringen torsdag 21. mars. Med over 40 engasjerte, nysgjerrige og kretaive deltakere, ble samlingen en inspirerende dag for alle. Utfordringene var knyttet til sirkulær økonomi, mobilitet og vann og avløp. De som presenterte utfordringene var Bærum kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune. Mange fikk økt innsikt, flere fikk bidratt til utvidet analyse av tema og alle fikk delta i å strukturere mulige innovasjonsløp for videre arbeid.

En rapport fra arbeidet vil foreligge i løpet av kort tid. Denne vil danne grunnlag for NTNUs invitasjon til videre satsing sammen med næringslivet. Næringslivsringen vil diskutere sitt videre engasjement i styremøte 22. mai i år. Du er velkommen til å melde interesse for deltakelse i det videre arbeidet!