NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 19.12.2022

God jul og godt nytt år!

Næringslivsringen takker for samarbeidet i 2022 og ser fram til nye satsinger i 2023. Det er krevende tider med mange utfordringer! Vi må likevel sko oss for bedre tider og nye oppdrag. Derfor er kunnskap og utdanning en like viktig innsatsfaktor som tidligere. Vi håper alle vil være med å inspirere nye ungdommer til å finne arbidsoppgaver innen byggnæringen!