NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 22.08.2014

Frokostmøter om finansiering av utviklingsprosjekter i byggenæringen – Oslo og Stavanger

Det finnes gode offentlige finansieringsordninger for bedrifter som utvikler og leverer miljøvennlige løsninger i byggenæringen. Men hva må til for å få tilskudd til slike prosjekter?  Og hvordan bør prosjektet utformes og beskrives? Om du er nysgjerrig på det, bør du komme til frokostmøte om offentlig finansiering av forskning, utvikling og innovasjon i byggenæringen. Mulighet for separat lynmøte med virkemiddelapparatet etter frokostmøte. Meld deg på!

BNL og Byggevareindustrien arrangerer to møter for alle typer bedrifter i byggenæringen sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova , Grønn by og Næringslivsringen. Møtene finner sted i Oslo og Stavanger i september og er gratis.

  • Oslo:     17. september 2014 kl. 08.00 til 10.00 (11.00) hos Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker.  Møterom Abel 1. Enkel adkomst fra Lysaker stasjon og bussholdeplass. Program og påmelding Oslo.
  • Stavanger: 25. september 2014 kl. 08.00 til 10.00 (11.00) i Måltidets Hus, Ipark, Prof. Olav Hanssens vei 11.  Auditoriet.Varaordfører Bjørg Tysdal Moe er møteleder.Program og påmelding Stavanger

 

Næringslivsringen håper mange av medlemsbedriftene våre benytter mulighetene for å få en slik komprimert presentasjon fra virkemiddelapparatet. Hvis du har spørsmål på hjertet anbefaler vi også at du krysser av for at du ønsker et 5-minutters lynmøte med hhv Forskningsrådets, Innovasjon Norges eller Enovas representant i etterkant av møtet. Velkommen!

Med vennlig hilsen
Lillian