NYHETER

NYHET / admin 26.04.2019

Forskning og innovasjon i BAE-næringen

Forskningsrådet har en kampanje for å synliggjøre mulighetene som BAE-næringen har gjennom Forskningsrådet. De ønsker å komme i kontrakt med bedrifter som har ambisjoner om å utvikle ny kunnskap gjennom forskning og utvikling for å løse utfordringer de står ovenfor, se invitasjon:

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/innovative-og-baerekraftige-bygg-og-anlegg-finansieringsmuligheter-trondheim#/home

 

Endelig program er snart klart.

Påmeldingsfrist: 21. mai 2019 kl 17