NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 27.01.2016

Endret dato for årets første Nyhetsbrev

I og med at Næringslivsringen avholder sitt strategiseminar 16. februar og sitt styremøte 17. februar vil årets første Nyhetsbrev komme 19. februar slik at vi får med nyheter fra disse to møtene.