NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 01.09.2020

Den tradisjonelle Bygg- og miljødagen utsettes til 16. februar 2021

Av hensyn til smittebestemmelsene har styret i Næringslivsringen kommet til at det vil være umulig å arrangere Bygg- og miljødagen slik vi er vant til, 3. november i år. Det er derfor besluttet å flytte arrangementet til tirsdag 16. februar 2021. Vi kan selvfølgelig ikke være sikker på at situasjonen er endret på dette tidspunktet, men vi håper!

Næringslivsringen vil jobbe med å få på plass et digitalt tilbud i tilknytning til 3. november i år. Dette vil vi komme tilbake til.