NYHETER

NYHET / admin 12.05.2017

BIA lyser ut penger til Innovasjonsprosjekter i næringslivet

BIA lyser ut 450 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.

Søknadsfrist er 11.10.2017 kl.13.00 CEST.

Lenke til BIA-utlysningen: http://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Forside/1226993636050

Vil du utarbeide en skisse? En skisse gir mulighet til råd og veiledning fra Forskningsrådet før bedriften eventuelt utarbeider en fullstendig søknad om et Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Innsending av skisse er frivillig. Lenke til skisse: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INNOSKISSE/1254008628406

Trenger du hjelp til å utforme et forskningsprosjekt?

I våre prosjektverksteder vil du få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt.

På noen av kursene kan deltakerne også jobbe med prosjektskisser som de har sendt inn i forkant.

Kursene/prosjektverkstedene er gratis.

Her er oversikt over prosjektverkstedene: http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Prosjektverksted_2017/1254017828382

Prosjektkanvas – Har du et innovasjonsprosjekt?

Verktøyet prosjektkanvas er en støtte for å utarbeide, formulere og kommunisere en idé for et Innovasjonsprosjekt i næringslivet: http://www.forskningsradet.no/no/Radgivning/1244734249865

Hvilke muligheter har bygg, -anlegg, – og eiendomsnæringen i Forskningsrådet?

Her finner du en oversikt over de mest sentrale støtteordningene for BAE-næringen i Forskningsrådet. Forskning og utvikling (FoU) er helt avgjørende for at næringen skal være produktiv, bærekraftig og levere god kvalitet. Forskningsrådet har flere støtteordninger for å finansiere forskning og utvikling i BAE-bedrifter: http://upload.forskningsradet.no/bygg.pdf