NYHETER

NYHET / admin 28.09.2023

Årets spørreundersøkelse blant nyutdannede 2023

Årlig gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant ferdigutdannede byggingeniører (både bachelor og master) for å hjelpe oss med å forstå og tilpasse oss de stadig skiftende rekrutterings- og karrieremønstrene. Spørreundersøkelsen for 2023 et interessant bilde av byggstudentenes jobbutsikter og bransjens utvikling. Det er noen nye muligheter og trender som er verdt å merke seg. Vi vil fortsette å følge utviklingen nøye. 

  • De fleste kandidater får jobb ved å søke 1-5 jobber
  • Oslo (og omegn) og Trondheim er fortsatt på toppen, men med færre kandidater i 2023, med en 24% nedgang. Det er flere som velger å søke jobb over hele landet.
  • Fikk jobb hos Rådgivere: 56% av masterkandidater (mot 71% i 2022), 28% av bachelorkandidater (mot 14% i 2022)
  • Fikk jobb hos Entreprenører: 30% av masterkandidater (mot 18% 2022), 30% av bachelorkandidater (mot 70% i 2022).
  • Sommerjobb og rekrutteringsarrangementer er fremdeles det viktigste rekrutteringstiltaket for 51% master- og 20% bachelorkandidater.
  • Over 25 medlemmer i Næringslivsringen har fått nye ansatte fra NTNU kull 2023.
  • Topp seks medlemmer rekrutterte: Norconsult – 25, Multiconsult – 7, Veidekke – 7, Cowi – 6, Rambøll – 6, Skanska – 6.

LES RESULTATET FRA BEGGE UNDERSØKELSENE HER: Bachelor – Master

I 2023 fikk 58,3% av nyutdannede sivilingeniører innenfor bygg og miljø jobb som rådgivere, mens 31,3% fikk jobb hos entreprenører.