NYHETER

NYHET / Lillian Fjerdingen 01.09.2016

Årets nye masterstudenter ved NTNU

16. august 2016 ble 201 studenter ønsket velkommen til 5 år på masterstudiet på bygg- og miljøteknikk ved NTNU på Gløshaugen. 78 studenter fra høgskolestudier ble tatt opp til det 2-årige masterstudieløpet på bygg- og miljøteknikk. Næringslivsringen ønsker velkommen og lykke til med studiene!