NYHETER

NYHET / admin 07.11.2014

Et lite utdrag: BM-dagen 2014

Bygg- og miljødagen 2014 hadde HMS og seriøsitet som tema på foredragene sine i år. Det ble en bred presentasjon av dette landskapet med fokus både på hvilke utfordringer næringen står ovenfor og ulike måter å få grep om utviklingen på. Som et ledd i NTNU bidrag til kunnskap og forståelse for HMS, ble NTNU innskrevet i det HMS-charteret som ble opprettet mellom næringen og Regjeringen i sommer.

I tillegg ble følgende priser delt ut:

Beste master:
Øyvind Wiik Pettersen, for oppgaven “Model‐based stochastic‐deterministic State and Force Estimation using Kalman filtering with Application to Hanko‐1 Channel Marker.”

Chr.Grøner stiftelsespris (beste resultat i 1.avd.):
Audun Mathias Øvstebø – bygg- og miljøteknikk
Bård Haga Bringeland – energi og miljø

Dr. techn. Olav Olsens nyskapingspris:
Arve Grinden for oppgaven “Numerical Modeling of Combined Hydraulics and Infiltration in Grassed Swales”

Statens vegvesens pris til beste master innen vegfag:
Odin Altin for oppgaven “Hvordan bruke parkering som planverktøy”

Norconsult pris til beste pedagogiske prestasjon:
Alex Klein-Paste

 

50 bedrifter deltok på bedriftsmessen.

Bilder: Øyvind Buljo