Utbytte

Hva får din bedrift igjen for et medlemskap i Næringslivsringen?

  • Din bedrift blir synlighet for studentene gjennom det samarbeidet som er etablert til Næringslivsringen. Dette gir et positivt omdømme
  • Din bedrift får flere muligheter til å presentere seg for studentene gjennom ulike arrangementer
  • Bedriften din blir oppfattet som en bedrift som engasjerer seg i studentenes utvikling
  • Henvendelser til din bedrift fra studentene blir bedre samordnet
  • Du og dine ansatte kan gi råd og yte påvirkning gjennom styrets arbeid med studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk
  • Linjeforeningen Aarhønen og dennes undergrupper prioriterer samarbeid med Næringslivsringen
  • Din bedrifts engasjement for utdannelsen ved NTNU er med på å bygge bedriftens omdømme blant studentene

muligheter