Priser

Om medlemskontingenten?

  • Kontingenten fastsettes i henhold til antall ansatte
  • Bedrifter med mindre enn 20 ansatte betaler 10 000 kr/år
  • Bedrifter med mellom 20 og 100 ansatte, bransjeforeninger og bedrifter med få sivilingeniører betaler 20 000 kr/år
  • Bedrifter med mellom 100 og 500 ansatte betaler 50 000 kr/år
  • Bedrifter med mer enn 500 ansatte betaler 100 000 kr/år
  • Noen bedrifter har en selvvalgt kontingent på inntil 200 000 kr/år
  • Kontingenten betales innen 1. april hvert år