NLR for studiet og studentene

Hva gjør Næringslivsringen for studiet og studentene?

  • Næringslivringens medlemmer påvirker studiets faglige utvikling gjennom styrets funksjon som studieprogramråd. I tillegg inviteres medlemmene til å bidra i arbeidsgrupper som handler om studiets utvikling.
  • Det jobbes med ulike tiltak for å gjøre byggstudiet attraktivt, f.eks. skolebesøk, rollemodeller, presentasjon av studiet på NTNUs hjemmesider og på skoleveiledersamlinger m.m. Næringslivsringen er med i et samarbeid om nye undervisningsformer (mooc)
  • Det jobbes aktivt med å bidra til å øke attraktiviteten til deler av studieprogrammet som har litt for lavt studenttall bl.a. med filmprosjekt og seminarvirksomhet
  • Støtte til ulike aktiviteter og ordninger underveis i studiet som fadderuka, linjeforeningen H.M. Aarhønen, byggrevyen, bygghytta, fotballaget, kor, byggeplassbesøk, byggverksted, avslutningsmarkeringen Jonathanfesten m.m.
  • Premiering av beste master på bygg
  • Premiering av beste bachelor på bygg

NLR_student bakgrunn