Muligheter

Hvilke muligheter gir et medlemskap i Næringslivsringen?

 • Næringslivsringens arbeid er en viktig rekrutteringskanal for bedriftene
 • gir økt mulighet for masteroppgaver
 • bedriften blir synlig for studentene i en kontekst hvor vi viser at næringslivet bryr seg
  • logoen til alle medlemsbedrifter står permanent på en roll-up i studentmiljøet
  • støtteordningene fra Næringslivsringen
  • H.M.Aarhønen med undergrupper vet hvem som engasjerer seg gjennom medlemskapet
 • bedriften får flere muligheter til å påvirke innhold og form på utdannelsen ved NTNU, bl.a. gjennom deltakelse i Næringslivsringens årlige strategisamling eller gjennom arbeidsgrupper knyttet til NTNUs utvikling
 • Styret i Næringslivsringen er studieprogramråd for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk
 • bedriften får forhåndspåmelde seg og velge plass til stand på Bygg- og miljødagen og får en lavere pris enn ikke-medlemmer
 • de bedriftene som inngår samarbeidsavtaler om undervisning, blir invitert til Topplederforum som er et møte med ledelsen av fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • profilering i tilknytning til studentenes hovedekskursjon Excom som foregår i 3. klasse
 • bedriften viser ansvar ved å jobbe for at Norge ikke skal komme i samme situasjon som på slutten av 90-tallet med for få søkere til studiet

muligheter