Medlemmer

Bli medlem

Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Og siden 1999 har Næringslivsringen styrket rekrutteringen av byggstudenter, og bidratt til næringsrelatert kompetanseutvikling i byggstudiet.

Et samarbeid mellom din bedrift og Næringslivsringen vil være fordelaktig på flere måter:

• Samarbeidet gir synlighet overfor byggstudentene.
• Din bedrift får et bedre omdømme blant studentene ved å vise interesse for faget og engasjere seg i studentenes utvikling.
• Flere muligheter til å presentere bedriften gjennom ulike arrangement.
• Linjeforeningen Aarhønen med undergrupper prioriterer samarbeid med Næringslivsringen.
• Gi input til studieprogrammet gjennom styrets arbeid.
Ta kontakt dersom du er interessert i å styrke din bedrifts rekrutteringsmuligheter eller har spørsmål om medlemskap i Næringslivsringen.

Lillian Fjerdingen
Lillian@naringslivsringen.no
mob: 905 48 608