BM-DAGEN

BM-dagen

Bygg- og miljødagen (BM-dagen) arrangeres hver høst, første tirsdag i november. Her inviteres det til aktuelle faglige og politiske innlegg fra sentrale aktører innen
byggfaget som skal ha interesse både for medlemmer, studenter og
ansatte ved NTNU.
Samtidig får medlemsbedriftene i Næringslivsringen førsteprioritet til standplasser hvor de kan presentere sin bedrift og komme i direkte kontakt med studentene. Inntektene fra messedelen går til å bidra til  finansiering av studentenes hovedekskursjon i 3. klasse.

For ytterligere informasjon om BM-dagen 2023 besøk bmdagen.org.