Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom byggnæringen og studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

NYHETER